Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Australian Central Daylight Time (ACDT) sledovať letný čas v lete.
Preto sa väčšina miest tam používate Australian Central Standard Time (ACST).

Príklad umiestnenia: Adelaide
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.