Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Australian Central Standard Time (ACST) v súčasnej dobe pozorovať letný čas.
Preto sa väčšina miest tam používate Australian Central Daylight Time (ACDT).

Príklad umiestnenia: Adelaide
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.