Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Australian Eastern Daylight Time (AEDT) v súčasnej dobe pozorovať letný čas.
Preto sa väčšina miest tam používate Australian Eastern Standard Time (AEST).

Príklad umiestnenia: Sydney
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.