Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Atlantic Standard Time (AST) v súčasnej dobe pozorovať letný čas.
Preto sa väčšina miest tam používate Atlantic Daylight Time (ADT).

Príklad umiestnenia: Hamilton
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.