Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT) v súčasnej dobe pozorovať letný čas.
Preto sa väčšina miest tam používate ().

Príklad umiestnenia:
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.