Letný čas v Dombivli

Štandardné časové pásmo
Letný čas
 
UTC/GMT +5:30 hodiny