Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Mountain Daylight Time (MDT) sledovať letný čas v lete.
Preto sa väčšina miest tam používate Mountain Standard Time (MST).

Príklad umiestnenia: Edmonton
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.