Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Pacific Daylight Time (PDT) sledovať letný čas v lete.
Preto sa väčšina miest tam používate Pacific Standard Time (PST).

Príklad umiestnenia: San Francisco
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.