Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Greenwich Mean Time (GMT) v súčasnej dobe pozorovať letný čas.
Preto sa väčšina miest tam používate British Summer Time (BST), Irish Standard Time (IST).

Príklad umiestnenia: London
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.

Časové pásma obľúbených miest

Časové pásma najvačšej krajiny