Dôležitá poznámka:
Väčšina miest sa nachádzajú v zóne Israel Standard Time (IST) v súčasnej dobe pozorovať letný čas.
Preto sa väčšina miest tam používate Israel Daylight Time (IDT).

Príklad umiestnenia: Jerusalem
Pomocou vyhľadávací panel nad vyhľadať podľa mesta a nie časové pásmo.

Časové pásma obľúbených miest

Časové pásma najvačšej krajiny